ENLLAÇOS

Enllaços

Webs institucionals:

 

Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=12

 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

http://www.marm.es/

 

Junta de Andalucía. Dirección general de Agricultura ecológica

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portalV/navegacion.jsp?entrada=tematica&tematica=650V

 

Webs d’associacions:

 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica

http://www.agroecologia.net/SEAE/

 

Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d'Eivissa i Formentera

http://www.agriculturaecologicapitiusa.org/

 

Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca

http://www.apaem.menorca.es/

 

L’era. Espai de Recursos Agroecològics

http://www.associaciolera.org/

 

Altres webs d’interès:

La Fertilidad de la Tierra

http://www.lafertilidaddelatierra.com/

 

Aforavila

http://www.aforavila.com/agricultura/inici.do?lang=ca

 

Balearsnews

http://www.balearsnews.es/

 

Ecoalimenta.com

http://www.ecoalimenta.com/