Tècniques de cultiu

REHABILITACIÓ DE SES VELES

Projecte Final de Carrera d'Engunyeria Tècnica Agrícola de Josep Juan Servera Tous.

Anàlisi de la zona de ses Veles de Muro i propostes basades en el cultiu ecològic de l'arròs.

 

 

 

 

Fitxa tècnica 01: Enemics comuns dels conreus hortícoles en agricultura ecològica. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

L'objectiu d'aquesta fitxa tècnica és presentar els principals enemics dels conreus hortícoles en producció ecològica.

Com a enemics comuns dels conreus hortícoles trobem, per una banda, les malalties (principalment fongs presents en el sòl i virus) i, per l'altra, les plagues: cucs, erugues, pugons, trips, àcars, llimacs i nematodes.

La fitxa es divideix en dues parts. La primera presenta les principals malalties comunes dels conreus hortícoles i la segona, les principals plagues.

 

Fitxa tècnica 02: Aplicació de caolí com a tractament fitosanitari en el cultiu ecològic d'olivera al Priorat. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

L'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), juntament amb l'Associació d'Oleïcultors del Priorat i Agrícola d'Ulldemolins Sant Jaume SCCL ha realitzat, durant els anys 2004 i 2005, una sèrie d'assaigs en dues finques de la comarca del Priorat (Tarragona), sobre oliveres tractades amb caolí i amb l'objectiu d'avaluar la seva eficàcia en el tractament de la mosca de l'olivera en conreu ecològic.

Fitxa tècnica 03: Reglamentació i principis generals de la viticultura ecològica. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

L'objectiu d'aquesta fitxa tècnica, dedicada a la viticultura ecològica, és realitzar un recordatori de la reglamentació específica actual, presentar els principis bàsics relacionats amb la fertilitat del sòl i la biodiversitat, així com de les prioritats relacionades amb la profilaxi i gestió de les principals malalties i plagues que afecten al conreu ecològic de la vinya.

Fitxa tècnica 04: Aspectes tècnics de la producció porcina ecològica. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

L'objectiu d'aquesta fitxa, dedicada a la producció porcina ecològica, és introduir els aspectes tècnics dels diversos camps pecuaris d'aquest tipus de producció. Així, es comenten conceptes relacionats amb els sistemes de producció, el maneig zootècnic, les instal·lacions, les pautes alimentàries i la sanitat animal.

Aquesta fitxa pretén oferir informació tècnica als petits i mitjans productors que veuen complicat el seu creixement i la seva competitivitat futura en el mercat convencional.

 

Fitxa tècnica 05: Boví de llet ecològic (I). Adaptació del sistema productiu, instal·lacions i maneig zootècnic. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta fitxa, que és la primera part d'un monogràfic dedicat al boví de llet ecològic, introdueix els aspectes tècnics relatius al període de conversió, a les instal·lacions i al maneig zootècnic d’aquest tipus de producció. L'autor, el veterinari Óscar Garcia, fa un seguit de recomanacions a tots els ramaders que s’estiguin plantejant la conversió cap al sistema de producció ecològic. Entre aquestes, l’autor explica quins factors s’han de considerar abans de realitzar la conversió, les possibilitats i limitacions de la selecció genètica per a aquest tipus d’explotacions o com fer un programa de neteja de la sala de munyir amb productes autoritzats.

Fitxa tècnica 06: Boví de llet ecològic (II). Alimentació i sanitat animal. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta fitxa, que és el segona part del monogràfic dedicat al boví de llet ecològic, introdueix els aspectes tècnics relatius a les pautes alimentàries i a la sanitat animal. L'autor explica pràctiques que faciliten la introducció dels animals a la pastura, presenta exemples de pautes alimentàries que s’estan utilitzant i comenta els problemes sanitaris més freqüents en producció de llet ecològica, així com possibles tractaments per afrontar-los.

Fitxa tècnica 07: La citricultura ecològica. DAR - Generalitat de Catalunya.
En aquesta fitxa es relaciona els principals aspectes tècnics a tenir en compte a l’hora de plantejar una plantació de cítrics en producció ecològica. L’autor de la fitxa, en Xavier Fontanet, biòleg i tècnic de l’ADV de Producció ecològica del Montsià- Baix Ebre, efectua unes recomanacions sobre l’elecció del material vegetal i sobre la correcta gestió de la fertilitat, la biodiversitat i la sanitat vegetal de les plantacions de cítrics en producció ecològica.

Fitxa tècnica 08: L'apicultura ecològica. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta fitxa tècnica, l’autor de la qual és Manel Simón Vallmajor, explica els principals aspectes tècnics a tenir en compte a l’hora de produir mel ecològica, tant pel que fa als sistemes de producció i de maneig zootècnic, la sanitat o la qualitat dels productes del rusc. Així, entre altres coses, inclou recomanacions sobre la localització de l’explotació apícola ecològica, el tipus de caixes a utilitzar, sobre com fer la renovació de la cera i la conservació dels quadres estirats i sobre l’alimentació i la millora genètica. Així mateix, també inclou informació sobre tècniques i substàncies per al control de la varroosi i per evitar el síndrome del desabellament dels ruscos.

Fitxa tècnica 09: L'avicultura ecològica de posta. DAR - Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta fitxa tècnica, l’autor de la qual és Juan Pont Andrés, explica els principals aspectes tècnics de l’avicultura ecològica de posta. En aquest sentit, l’autor explica quins són els sistemes de producció possibles, les instal·lacions i les races més adequades, les pautes alimentàries i els manejos productius i zootècnics més adients i quins són els problemes de maneig i sanitaris més freqüents. Com veureu, entre altres coses, Juan Pont proposa la utilització de la tècnica de la muda induïda com una possibilitat per donar sortida als animals vells i ajustar els cicles de producció dels diferents galliners per tenir una producció estable.

Tuta absoluta. L'arna de la tomatiguera.

Presentació del taller de l'arna de la tomatiguera realitzat per els usuaris dels horts urbans de Palma el dia 9 de juny de 2011.