Projectes i activitats

APAEMA ha disposat de l'Ajuda de promoció de productes de qualitat (2015-2020).

FONS FEADER: EUROPA INVERTEIX EN ZONES RURALS